Menu
Sepetiniz

Prodso | Şirket Profili

PRODSO | "Productive Solutions"

Şirket Profili

Üretken, Çözümler ‘in karşılığı olan Productive Solutions, Prodso Endüstriyel'in kuruluş amacını ifade etmektedir. Endüstriyel Sanayi sektöründe yıllardır faaliyet göstermekte olan bir ekibin kurmuş olduğu Prodso Endüstriyel, emin ve sağlam adımlarla sektördeki farklılığını ortaya koymaktadır. Prodso Endüstriyel, sanayiye ve endüstriyel mekanik tesisat sektörüne yeni yaklaşımlarla farklı bakış açıları sunmakta, üretmiş olduğu çözümlerle artı değer oluşturmaktadır.

PRODSO’nun Yolculuğu;

Görevimiz,
• Yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretir. Planımız,
• Endüstriyel sanayi sektörü için, yenilikçi teknoloji ve hizmetleri müşterilerimizin kullanımına sunarak işletmelerinin verimliliğini ileri taşımayı taahhüt ediyoruz.

Hedefimiz,
• Müşterilerimize sunduğumuz hizmette, sektöründe ilk sırada yer almak.

Değerlerimiz Prodso’da yaptığımız herşeyin temelini oluşturur:

• Vizyonumuzu ve stratejimizi taviz vermeden sürdürmek.
• Müşterilerimizin karar verme sürecinde rehberlik etmek.
• Ödün vermeden verilen sözleri yerine getirmek.

Hizmet Kalite Politikası

En iyi kalitede mekanik tesisat malzemelerinin dünyada kabul edilmiş yasal şartlara, standartlara ve müşteri taleplerine uygun olarak seçilmesi, satış ve pazarlaması için yurt içi/yurt dışı piyasalara bu doğrultuda, kaliteden ödün vermeden sunulması için; - Çalışanlarımıza PRODSO’nun ilke ve hedeflerini benimsetip, onları sürekli geliştirerek, - Yeni teknolojik imkanlardan faydalanarak, - Geleceğin ihtiyaçlarını göz önüne alıp, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi etkin olarak uygulayıp, kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirerek, - Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin ürün ve hizmetlerimize yansımasını sağlamak ve gerek ithalatta gerekse ihracatta uluslararası yasalara ve standartlara uygun proje ortaklıkları oluşturmak, ürün ve hizmet sağlamak temel kalite politikamızdır. - Zincirimizin halkalarından olan bayilerimiz/müşterilerimizle birlikte satış öncesi ve sonrası ürün kalitesi ile ilgili konularda gerekli mühendislik hizmetlerini sunmak, - Dünyanın birçok bölgesinde üretim tesisleri kurmak, dağıtım ve satış ağımızı geliştirerek “ulusal çapta yerel” bir firma olmak kalite hedeflerimizdendir.

Bilgi Güvenliği Politikası

    Prodso, hizmetlerimizin Planlanmasında ve Uygulanmasında, Sürekliliğin sağlanması için, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası olarak;

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurup, Sürekliliğini sağlamak, suretiyle, Yasal ve Prosedürel anlamda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştirmek,
  • Sistemi sürekli iyileştirerek, Bilginin Gizliliği, Bütünlüğü ve Erişilebilirliği prensiplerine uygun bir işleyiş kazanmak.
  • Bilgi varlıklarını tanımlayarak, risklerin belirlenmesini, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisine bağlı bir yöntemle çalışma kültürünü kazanmak.
  • Müşterilerimize ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumu sağlamak,
  • Tüm personelimizin ve iş ortaklarımızın; bilgi güvenliğinin bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği BGYS’ye katılımını ve uyumunu sağlamak, bilinçlendirmek, eğitmek ve desteklemek,
  • Verimli çalışma metotlarını ve disiplinli iş yapma becerisini “sürekli geliştirme” prensibiyle benimsemiş, takım ruhu ve kurum kültürü bilincinde Organizasyonlar kurmak,
  • Müşteri memnuniyetini, Çalışanlarımızın mutluluğunu, Toplumsal sorumluluk anlayışımızı hep ön planda tutan çalışmalarımız sayesinde, Rekabet eden değil, rekabet kurallarını belirleyebilen bir firma olmayı politika olarak benimsemiştir.

İSG Politikası

Çeyrek asır’a yaklaşan tecrübemizle, yurt içinde ve yurt dışında mekanik tesisat malzemeleri satış ve pazarması konusunda sektörün önde gelen ve güvenilir firması olan PRODSO’nun benimsemiş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği politikası insana duyulan saygıya dayanmaktadır. Bu doğrultuda; - Yasal Mevzuat ve Şartlara Uyarak, Ekip Ruhu İçerisinde Yaralanmaların ve Sağlık Bozulmalarının Önlenmesi ile İnsan Sağlığını Korumak, - Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek için tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirerek kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek, -Faaliyetlerimizi yürütürken ortaya çıkabilecek olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek ve riskleri kontrol altına alarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini ve İSG Performansını sürekli iyileştirmek, - Çalışanlara ve çalışan temsilcilerine danışıp, katılımlarını sağlayarak örnek bir şirket olmaya devam etmeyi İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak taahhüt ederiz.

Çalışan Hakları Politikası

Prodso, uluslararası alanda kabul görmüş insan haklarını destekler ve izler. Faaliyetlerini sürdürüp geliştirirken çalışanlarının sağlığını, refahını ve çevrenin korunmasını, öncelikli olarak göz önünde tutar. İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışan hakları ve çevre konularındaki faaliyetlerini ulusal yasal ve diğer gereklere uygun yönetir. PRODSO, çalışanlarına ve onların sağladıkları katkılara değer verir. Çalışanlarımızın işe alım ve istihdam (yerleştirme, terfi, sosyal haklar, vb) sürecinde deneyim, beceri düzeyi ve liyakat gibi seçim/değerlendirme kriterlerimiz doğrultusunda herkese milliyet, ırk, din, inanç, yaş, tabiiyet, cinsiyet, cinsel yönelim, medeni durumu, gebelik, engellilik gözetmeksizin eşit fırsat verilmektedir. Bu yönde, insan kaynakları ve insana yatırım projeleri, paydaş kültürü ve şirket vizyonu, eğitim destek faaliyetleri, kültür ve sanatı geliştirici uygulamalar, gibi kurumsal sosyal sorumluluk alanlarına giren tüm konularda belirlenen kriter ve prensiplere uygun olarak hareket edilmektedir. PRODSO çalışanlarımızın kişisel bilgileri ile ilgili gizlilik haklarına ve itibarına saygı duymaktadır. Personelimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini koruma yükümlülüğü çalışanımızın şirket ile ilişiğini kesmesi durumunda devam eder, yasal olarak gerekmedikçe aile fertleri ve arkadaşları dahil hiç kimse ile paylaşılmaz. Birbirimize adil ve saygıyla davranarak insanların en iyi işlerini ortaya çıkarabilecekleri, huzur ve düzen içerisinde; kanuna aykırı taciz, aşağılama, sindirme, tehdit ve ayrımcılıktan uzak yüksek düzeyde güven içeren çalışma ortamı sağlamayı şirketimiz taahhüt etmektedir, bu durumlara kesinlikle tolerans gösterilmemektedir. PRODSO zorla işçi çalıştırmanın tüm şekillerini yasaklamaktadır. PRODSO’da çalışanların öneri ve şikayetlerini kolayca dile getirmeleri için gerekli imkanlar sağlanmaktadır. Öneri ve şikayet kutuları herkesin ulaşabileceği yerlerde bulundurulmakta, kutular kontrol edilerek değerlendirilmektedir. Başarımız her bir çalışanımızın katkılarına bağlıdır.

İnsan Kaynakları

Şirketimizdeki açık pozisyonları görmek ve iş başvurusunda bulunmak için bize ulaşın.